फुले आणि ते


प्राक्तनाचे संदर्भ, द. भा. धामणस्कर

Advertisements

त्याला रक्तदाबाने


प्राक्तनाचे संदर्भ, द. भा. धामणस्कर

फुलता येत नाही म्हणून


प्राक्तनाचे संदर्भ – प्राक्तनाचे संदर्भ

हस्तांतरविसर्जनासाठी गणपती नेताना
मला मूर्ती जड झाली, तेव्हा
उसळत्या तारुण्याचा
माझा मुलगाच मला म्हणाला: द्या इकडे. Continue reading