तो लिहायचा तेंव्हा . . .


तो लिहायचा तेंव्हा,
तिचं झिरझिरीत स्केच उमटायचं
कोऱ्या कागदावर …

तो लिहायचा तेंव्हा,
कागदभर नाचून नाचून सांडायची
तिच्या पायच्या पैंजणातली घुंगरं … Continue reading

दुर्ग वास्तू


चिन्मय कीर्तने यांनी सह्याद्रीतील दुर्गांवर आढळणाऱ्या दुर्ग वास्तूंबद्दल लिहिलेले हे दोन सुंदर लेख. नक्की वाचा !

दुर्ग वास्तू-भाग १

दुर्ग वास्तू-भाग २

असले काही नसते


नजर, इशारा, स्पर्श, शहारा असले काही नसते
शब्दच्छल आहे हा सारा…असले काही नसते

पाणी असते पाणी केवळ, वाळू असते वाळू
अधिऱ्या लाटा, मुग्ध किनारा असले काही नसते

रात्र ज्या स्थळी कुशीत घेते ती जागा हक्काची
हीच ओसरी, तोच निवारा असले काही नसते

जाळणाऱ्याला जाळण्यासाठी सतत लागते ऊर्जा
अस्तनीस भोवतो निखारा… असले काही नसते

डोळ्यांनो हे मान्य करा की सत्य पाहवत नाही
खरा चेहरा खोटा पारा असले काही नसते

नशीब म्हणजे परमेश्वराची गोंडस दुसरी बाजू
काळ सुदैवी, काज बिचारा असले काहीH नसते

रुतणाऱ्या काट्यांचे असते अप्रूप ज्या फुलण्याला
त्याच्यासाठी सुगंध,वारा असले काही नसते

जन्मठेप सरल्यावर पक्षी उडू पाहतो तेव्हा
हळहळून म्हणतोच पहारा…’असले काही नसते’

  • मी…वगैरे, वैभव जोशी

मौन वाहे


अरुपास येते । अरुपाची सय
कातडीचे वय । गौण आहे

नीरवाच्या ओठी । नीरवता साजे
माझ्यातून तुझे । मौन वाहे

चारोळ्या


टाकतो पेटीत जेव्हा मी जराशी जास्त नाणी; देव म्हणतो, आज भलते मागण्याचा बेत आहे..! – अभिजीत दाते

माणसातला देव पुरेसा होता , का दगडांचे परवरदिगार झाले ? – अभिजीत दाते

जन्म-मृत्यूचे हजारो दाखले पाहून झाले
जीव जातो,वंश जातो,जात जाता जात नाही
वैभव जोशी