सायकलविषयी सर्व काही


https://www.maayboli.com/node/42915
https://www.maayboli.com/node/42919
https://www.maayboli.com/node/42971
https://www.maayboli.com/node/43034

हे चार भाग क्रमाने वाचा

Advertisements

पाणी वाणी नाणी, नासू नये


घासावा शब्द | तासावा शब्द |
तोलावा शब्द | बोलण्या पूर्वी ||

शब्द हेचि कातर | शब्द सुईदोरा
बेतावेत शब्द | शास्त्राधारे || Continue reading

चारोळ्या


via चारोळ्या

 

मोक्ष मिळावा निर्माल्याचा,
जीवन मी जगणार फुलांचे..!
– अभिजीत दाते

घेऊ का


तू सोबत असताना रिमझिम घेऊ का
हवीहवीशी काही जोखिम घेऊ का

परवडणाऱ्या व्यथावेदना जर माझ्या
लिहायला मग महागडे रिम घेऊ का Continue reading

बदलतो


प्रार्थनांचे दर बदलतो
पण कुठे ईश्वर बदलतो

देवपण हे सुटत नाही
शेंदराचा थर बदलतो Continue reading

नसते


उजेड सारे अर्ध्यातुन जर वळले नसते
काळोखाला काही काही कळले नसते

जीवच जडला नसता जर का मातीवरती
आभाळाचे पाय जराही मळले नसते Continue reading

माझा काळ गेला आणि तुझी वेळ गेली


कशासाठी आता पुन्हा भेटायाचे सांग
देणे घेणे उतू गेले फिटले ना पांग
आता कशी श्वासांवर लावायाची बोली
माझा काळ गेला आणि तुझी वेळ गेली Continue reading