पिंड द्यावा


कवीला कवितेचा पिंड द्यावा
म्हणजे तो आपली
धिंड काढीत नाही
अन् डोहांत पडलेल्या चंद्राची
खिंडही अडवीत नाही…
कवितेचा पिंड ठेवला
की कवीचा पटकन्
कावळा होतो

  • सदानंद रेगे
    Image courtesy: BG Limaye
Advertisements

दडपण


हे आकाश

असं दबा धरुन बसलंय केव्हापासनं? या ढगांचं

प्रेत कुणीच कसं अजून उचलीत नाही?

झाडांच्या हाडांची

तर झाली आहेत काडें

हे सगळे….

सगळं एकदाचं कोसळत का नाही?

– सदानंद रेगे