कधी संपेल हा खटला


कधी संपेल हा खटला , कसे काही घडत नाही
परागंदाच कविता अन् कवीही सापडत नाही

किती असते जरी कोणी , कुणी नसतेच कोणाचे
मरण पाहून दर्याचे किनाराही रडत नाही
Continue reading

Advertisements

मुक्त्तकव्याकुळ माझ्या, नजरेला दे, नजर प्राशिण्यासाठी
तृषार्त माझ्या, अधराना दे, अधर प्राशिण्यासाठी
वसंतात तू, वसंतात मी, वसंत अवती भवती
मोहरलेल्या, वृक्षाला दे, बहर प्राशिण्यासाठी Continue reading