नको देवराया अंत आता पाहू


नको देवराया अंत आता पाहू
प्राण हा सर्वथा, जाऊ पाहे

हरिणीचे पाडस, व्याघ्रे धरीयेले
मजलागी जाहले तैसे देवा

तुजविण ठावं न दिसे त्रिभुवनी
धावे हे जननी विठाबाई

मोकलूनी आस, जाहले उदास
घेई कान्होपात्रेस हृदयात

गीत – संत कान्होपात्रा
संगीत – आनंदघन
स्वर – पं. हृदयनाथ मंगेशकर
चित्रपट – साधी माणसं (१९६३)

Advertisements