प्रवासाच्या कविता


अलाण्याच्या ब्रशावरती फलाण्याचे दंतमंजन
अलबत्याचे अंडरवेअर गलबत्याचे थोबाडरंजन
लिलीसारख्या त्वचेसाठी लिलीब्रँड साबणजेली
चरबी हटवा वजन घटवा हजारोंनी खात्री केली
केंटुकीच्या कोंबडीवरती फेंटुकीचे मोहरीचाटण
डबलडेकर सँडविचमध्ये बबलछाप मटणघाटण
पिझ्झा हट्चा पिझ्झा खा मँपलज्यूस अँपलपाय
अमूक डोनट तमूक पीनट अजून खाल्ले नाहीत काय?
अ ब क ड इ फ गऽऽऽऽ तयार घरे सात टाईप्स
रेडीमेड खिडक्या दारे भिंती छपरे गटरपाईप्स
होटेल मोटेल खेटर मोटर देशभर करा प्रवास
एकच रूप एकच रंग एकच रुची एकच वास
आकाशवाणी घटवत असते दूरदर्शन पटवत असते
जहांबाज जाहिरातबाजी गि-हाईकांना गटवत असते

अजब देश! गजब त-हा! व्यक्तीवरती सक्ती नाही
सहस्त्रशीर्षा पुरुषा! तूझी गणवेषातून मुक्ती नाही!

-वसंत बापट (प्रवासाच्या कविता)

FOR MORE –
http://marathikavitaa.blogspot.com/