मनाशीच जो जो करावा विचार


B G Limaye

मनाशीच जो जो करावा विचार
वारावर वार चालतात

आपलीच इजा घ्यावी दुखवून
जखम उतून चरताना Continue reading

Advertisements