यमुनाजळि खेळू खेळ कन्हैया, का लाजता ?


यमुनाजळि खेळू खेळ कन्हैया, का लाजता ?

हलती कशा या लाटा, फुलतो शरीरी काटा
का हो दूर रहाता ? प्रेमगंगा ही वाहाता
घ्या उडी घ्या, का हो पाहता ? चला ना !
बहुमोल अशी ही वेळ अरसिका का दवडिता ?

गीत – प्रल्हाद केशव अत्रे
संगीत – दादा चांदेकर
स्वर – मीनाक्षी
चित्रपट – ब्रम्हचारी (१९३८)

Advertisements

भरजरी ग, पितांबर, दिला फाडुन


भरजरी ग, पितांबर, दिला फाडुन

द्रौपदिसी बंधु शोभे नारायण

सुभद्रा कृष्णाच्या पाठीची बहिण
विचाराया गेले नारद म्हणून
बोट श्रीहरिचे कापले ग बाई
बांधायाला चिंधी लवकर देई
सुभद्रा बोलली, “शालु नि पैठणी
फाडुन का देऊ चिंधी तुम्हास मी ?”
पाठची बहिण झाली वैरिण !

द्रौपदी बोलली, “हरिची मी कोण ?
परी मला त्याने मानिली बहीण
कळजाचि चिंधी काढून देईन
एवढे तयाचे माझ्यावरी ऋण
वसने देउन प्रभू राखी माझी लाज
चिंधीसाठी आला माझ्या दारी हरी आज !”
त्रैलोक्य मोलाचे वसन दिले फाडून

प्रेमाचे लक्षण भारी विलक्षण
जैसि ज्याची भक्ती तैसा नारायण
रक्ताच्या नात्याने उपजे ना प्रेम
पटलि पाहिजे अंतरीची खुण
धन्य तोचि भाऊ, धन्य ती बहीण
प्रिती ती खरी जी जगी लाभाविण
चिंधी पाहून हरी झाले प्रसन्न

गीत – प्रल्हाद केशव अत्रे
संगीत – वसंत देसाई
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट – श्यामची आई (१९५३)

प्रेम हे वंचिता


प्रेम हे वंचिता । मोह ना मज जीवनाचा !
द्या कुणि आणूनी । द्या मला प्याला विषाचा !

प्रीतिचा फसवा पसारा,
भरली इथे नुसती भुते,
कोणि नाही जगि कुणाचा !

गीत – प्रल्हाद केशव अत्रे
संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर –
नाटक – पाणिग्रहण (१९४६)

प्रिती सुरी, दुधारी !


प्रिती सुरी, दुधारी !

निशिदिनि सलते जिव्हारी !

सुखवी जिवास भारी !
मधुर सुखाच्या यातना,
व्याकुळ करिती सतत मनाला !
अमृताहुनी विषारी !

गीत – प्रल्हाद केशव अत्रे
संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर – बकुळ पंडित
नाटक – पाणिग्रहण (१९४६)

किती पांडुरंगा वाहू संसाराचा भार ?


किती पांडुरंगा वाहू संसाराचा भार ?
लक्ष चौऱ्याऐंशींचा नको आता येरझार

लोखंडाचे गुणदोष बघे का परिस
लेकराची कासावीस माहीत आईस !

पाण्यामाजी तूच देवा, तारीले पाषाण
ब्रीद तुझे दीनानाथा, पतितपावन !

कठीण तो मायापाश सुटेना कोणास
कपाळीचा टळेनाही कोणा वनवास !

अनाथांचा नाथ तुला बोलतात संत
काकुळती आलो आता नको बघु अंत

कोठे गुंतलासी राया, कोणाला ताराया ?
पंढरीच्या राया, तुझ्या दंडवत पाया !

गीत – प्रल्हाद केशव अत्रे
संगीत – वसंत देसाई
स्वर – ज्योत्सना मोहिले
नाटक – प्रीतिसंगम (१९७१)

उगवला चंद्र पुनवेचा !


उगवला चंद्र पुनवेचा !
मम हृदयी दरिया ! उसळला प्रीतिचा !

दाहि दिशा कशा खुलल्या,
वनिवनी कुमुदिनी फुलल्या,
नववधु अधिर मनी जाहल्या !
प्रणयरस हा चहुकडे ! वितळला स्वर्गिचा ?

गीत – प्रल्हाद केशव अत्रे
संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर – बकुळ पंडित
नाटक – पाणिग्रहण (१९४६)
राग – मालकंस (नादवेध)

प्रेमाचा गुलकन्द


बागेतुनी व बाजारातुनी
कुठुनी तरी ‘त्याने’
गुलाबपुष्पे आणून द्यावीत
‘तिज’ला नियमाने
कशास सान्गू प्रेम तयाचे
तिजवरती होते?
तुम्हीच उकला बिन्ग यातले
काय असावे ते! Continue reading