तू माझा स्वर तू माझी लय


तू माझा स्वर तू माझी लय
तू माझ्या गीतांचा आशय…..

पावसात ही लगबग कसली
तोल तुझा जाण्याचे हे वय……

दुनिये तू जिंकलीस कोठे
मी केला माझाच पराजय……

ये मरणा,येरे ये मरणा
मज वाटे ह्या जगण्याचे भय……

– प्रदीप निफाडकर

Advertisements