मी किनारे सरकताना पाहिले


मी किनारे सरकताना पाहिले
मी मला आक्रंदताना पाहिले……

कोणती जादू अशी केलीस तू
मी धुके गंधाळताना पाहिले……
पाकळ्या खंतावूनी जेव्हा गळाल्या
मी फुलांना झिंगताना पाहिले……
लोक ते मागे फिराया लागले
मी तुला रेंगाळताना पाहिले……

– नीता भिसे

Advertisements