जात्यावरील ओव्या


आई वडिल

न्हाननी माझा घर,

सप्या लोट्यांनी दिसे थोर.

कापसाच्या गादयेवर

पटी वाचिता माझो बाळ. Continue reading

Advertisements