भास


तू तशीच मीही तोच
दुराव्याचा भास का?
प्रिती तीच, बंध तेच
तुटण्याचा भास का?…..||१||

प्रत्येकवेळी भेटताना उमटणारे शब्द तेच
त्याच शब्दांना आता मौनाचे भास का?…..||२||

सहजपणे गालावर उमटणारे हास्य तेच
हास्यवेळी नयनाची पाणावली किनार का?…..||३||

मैफलीत सुह्रुदांच्या भेटतो आनंद तोच
गर्दीतही सुह्रुदांच्या विरहाचा भास का?…..||४||

नजरेत असती स्वप्ने रंगणारी रोजचीच
त्याही स्वप्नांना आता विरण्याचे भास का?…..||५||

कल्पनेच्या पाखराला क्षितिजाचा ध्यास तोच
वेदनेच्या कुंपणाचे पाखराला भास का?…..||६||

जाणीव आहे बंधनाची, समजूत घालतो मनाची
पण वेड्या या मनाला मीलनाचे भास का?…..||७||

– ओंकार खरे

Advertisements