ऐन वेळी जरी मोगरा टाळतो


ऐन वेळी जरी मोगरा टाळतो
तू मला माळशी,मी तुला माळतो……

सावरू ही नका आसवांनो मला
मीच माझे आता दुःख सांभाळतो…… Continue reading

Advertisements