पाणी काढणारे लोक


पिवळ्या कोरड्या नदीपात्रात
खड्डे खणून
पाणी काढाणारे लोक

जसे
सुरकुतल्या ओघळत्या Continue reading

Advertisements