किती पांडुरंगा वाहू संसाराचा भार ?


किती पांडुरंगा वाहू संसाराचा भार ?
लक्ष चौऱ्याऐंशींचा नको आता येरझार

लोखंडाचे गुणदोष बघे का परिस
लेकराची कासावीस माहीत आईस !

पाण्यामाजी तूच देवा, तारीले पाषाण
ब्रीद तुझे दीनानाथा, पतितपावन !

कठीण तो मायापाश सुटेना कोणास
कपाळीचा टळेनाही कोणा वनवास !

अनाथांचा नाथ तुला बोलतात संत
काकुळती आलो आता नको बघु अंत

कोठे गुंतलासी राया, कोणाला ताराया ?
पंढरीच्या राया, तुझ्या दंडवत पाया !

गीत – प्रल्हाद केशव अत्रे
संगीत – वसंत देसाई
स्वर – ज्योत्सना मोहिले
नाटक – प्रीतिसंगम (१९७१)

Advertisements

आपल्या येण्याची जाणीव आम्हाला प्रतिक्रियांद्वारे करून द्या. आपली प्रतिक्रिया इथे जरूर नोंदवा.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.